Service och tjänster för Konkursförvaltare, Försäkringsbolag och Transportföretag

Södersens Auktionshus har bedrivit auktionsverksamhet sedan 1975 och har dagliga online-auktioner. Vi erbjuder helhetslösningar för försäljning av varulager samt inventarier från konkurser. Vår fullservice innebär att vi ombesörjer allt vid en försäljning; från värdering, transport, lager, presentation av varan på webbsidan och marknadsföring till utförlig redovisning av försäljningsintäkter. Alla delar innebär ett stort ansvar gentemot uppdragsgivaren, som garanteras en snabb, enkel och trygg försäljningsservice hos oss.

Vi har egna specialister inom bl.a. maskiner, verktyg, fordon, parti- och varulagervärdering, inventarier, antikviteter, konst, smycken samt designföremål. Våra flexibla, stora lager -och visningslokaler gör att vi kan administrera och försälja både större och mindre partier.

Vi erbjuder kontant ersättning eller åtar oss försäljningsuppdrag av mot provision.

Vår helhetslösning gör det enkelt och tryggt att avyttra av bohag och gods. Vi ordnar allt inom:

  • Sortering, packning och transport
  • Registrering/Katalogisering
  • Värdering
  • Fotografering och bildredigering
  • Marknadsföring
  • Visning av objekt på webbsida och fysisk visning
  • Erforderliga försäkringar
  • Utlämning av objekt
  • Snabb, tydlig redovisning

 

Välkommen att kontakta oss! 

Anders Söderblom

Av Sveriges handelskamrar förordnad värderingsman av konkursvärdering samt företagsvärdering

+46 (0)763 09 91 79, anders@sodersens.se

www.sodersens.se